+ Bratwurst / Kielbasa

IMG_1644.jpg
PorkShares.jpg
IMG_1644.jpg
PorkShares.jpg

+ Bratwurst / Kielbasa

7.15

Chicory Creek Farm's pasture-raised pork sausage.  Alternating Bratwurst and Kielbasa shares...

Add To Cart